Rezervačný systém

Rezervačný systém slúži na online prihlasovanie na cvičenie klientom, ktorí nie sú držiteľmi kurzových kariet. Kliknutím na nápis REZERVÁCIE na našej úvodnej stránke sa presmerujete do Rezervačného systému a jednoduchým spôsobom si rezervujete miesto na Vašej obľúbenej hodine.

Termíny cvičení v Rezervačnom systéme sú otvárané spravidla 1 týždeň pred cvičením. Možnosť prihlasovania je limitovaná počtom voľných miest na hodine.

Odhlásiť sa z cvičenia je možné najneskôr 6 hodín pred cvičením.

Pred prvou rezerváciou je potrebné sa do Rezervačného systému zaregistrovať. Kliknite na nápis REGISTRÁCIA na úvodnej stránke Rezervačného systému a nasledujte ďalšie pokyny. V prípade akýchkoľvek ťažkostí nám zavolajte v prevádzkových hodinách a my Vás budeme pri registrácii navigovať.

Pri registrácii Vám odporúčame zadať číslo na svoj mobil, aby sme Vás v prípade zrušenia hodiny z mimoriadnych dôvodov mohli včas informovať. Telefonický kontakt zadaný v Rezervačnom systéme neslúži na marketingové účely.

 

Neúčasť na cvičení

Neúčasť na cvičení napriek rezervácii miesta je veľmi nepríjemná situácia pre ostatných zákazníkov, ktorým dotknutá osoba blokuje miesto na cvičení, ako aj pre nás, keďže nám spôsobuje finančnú stratu. Vo väčšine prípadov k tomu dochádza len z vážnych dôvodov, ale v niektorých prípadoch je to častejší jav. V záujme predchádzania týmto situáciám sú stanovené pravidlá pre odhlasovanie z cvičenia.

Pokiaľ ste prihlásení na cvičenie a z akéhokoľvek dôvodu sa ho nemôžete zúčastniť, je potrebné odhlásiť sa najneskôr 6 hodín pred cvičením prostredníctvom Rezervačného systému alebo vo výnimočných prípadoch prostredníctvom sms na tel. č. 0907 217 543 (taktiež najneskôr 6 hodín pred cvičením). V sms správe je potrebné uviesť Vaše meno a názov a termín cvičenia, z ktorého sa odhlasujete. V prípade, že sa z hodiny včas neodhlásite a cvičenia sa nezúčastníte viac ako 1 krát v rámci jedného mesiaca, štúdio si vyhradzuje právo zablokovať Vám prístup do Rezervačného systému a sprístupniť ho až po úhrade ušlého vstupného.

 

Osobitné pravidlá pre držiteľov kurzových kariet

Držitelia kurzových kariet si môžu z akéhokoľvek dôvodu zmeniť jednu štvrtinu termínov cvičenia v rámci kurzu (pri 4-týždňovom kurze 1 hodinu, pri 8-týždňovom kurze 2 hodiny). Je však potrebné odhlásiť sa z cvičenia najneskôr 6 hodín pred jeho termínom prostredníctvom sms na tel. č. 0907 217 543. V sms správe je potrebné uviesť Vaše meno a názov a termín cvičenia, z ktorého sa odhlasujete. V opačnom prípade sa na Vás hľadí, akoby ste sa cvičenia zúčastnili.

 

Osobitné pravidlá pre držiteľov POWER CARD

Osobitný režim platí pre držiteľov POWER CARD, ktorí sa môžu odhlásiť z cvičenia najneskôr 6 hodín pred jeho termínom prostredníctvom Rezervačného systému alebo vo výnimočných prípadoch prostredníctvom sms na tel. č. 0907 217 543 (taktiež najneskôr 2 hodiny pred cvičením). V sms správe je potrebné uviesť Vaše meno a názov a termín cvičenia, z ktorého sa odhlasujete. V opačnom prípade sa na Vás hľadí, akoby ste sa cvičenia zúčastnili.