MOŽNOSTI CVIČENIA

Cvičiť u nás môžete formou:

  •     jednorazových vstupov,
  •     kurzov – 4-týždňové alebo 8-týždňové,
  •     predplatených kariet – Permanentka, Credit karta alebo Power karta.

Jednorazové vstupy

Na cvičenie sa prihlasujete prostredníctvom Rezervačného systému na našej stránke. Možnosť prihlasovania je limitovaná počtom voľných miest na hodine.

Jednorazový vstup môžete využiť aj na cvičenie označené ako kurz, a to kedykoľvek v jeho priebehu.

Kurzy

Kurz znamená 4 alebo 8 po sebe nasledujúcich cvičení v rovnakom termíne. So zakúpeným kurzom môžete cvičiť raz v týždni vo Vami zvolenom termíne (napr. Flowin v stredu o 19:15 počas 4 alebo 8 po sebe nasledujúcich týždňov).

V prípade, že chcete cvičiť viackrát do týždňa, je potrebné si zakúpiť ďalší kurz alebo využiť niektorú z iných možností platby za cvičenie. Kurzovú kartu si môžete zakúpiť aj do už prebiehajúceho kurzu.

Držitelia kurzových kariet sa na cvičenie neprihlasujú, miesto na hodine je pre nich rezervované.

Pri zakúpení 8-týždňového kurzu máte zvýhodnenú cenu cvičenia oproti jednorazovému vstupnému a 25 % zľavu na vstup do solária počas trvania kurzu.

Permanentka

Permanentka Vám umožňuje 11 vstupov na Vami zvolené cvičenie kedykoľvek počas jej platnosti, ktorá je 6 mesiacov od zakúpenia.

Držitelia Permanentiek sa na cvičenie prihlasujú prostredníctvom Rezervačného systému na našej stránke. Možnosť prihlasovania je limitovaná počtom voľných miest na hodine.

Cena cvičenia pre držiteľa Permanentky je zvýhodnená oproti jednorazovému vstupnému.

CREDIT CARD

Credit karta je časová predplatená karta na čerpanie služieb v štúdiu JUMP! bez toho, aby ste so sebou museli nosiť hotovosť. Kredity na karte môžete čerpať počas platnosti karty na jednorazové vstupy na cvičenia alebo do solária do výšky stanoveného limitu.*

Držitelia Credit kariet sa na cvičenie prihlasujú prostredníctvom Rezervačného systému na našej stránke. Možnosť prihlasovania je limitovaná počtom voľných miest na hodine.

Credit karta je dostupná s limitom 15 € a za zvýhodnenú cenu s limitom 30 €, 55 € a 120 €. Platnosť Credit kariet je uvedená v cenníku.

POWER CARD

Power karta umožňuje voľný vstup na cvičenia v štúdiu 3 krát do týždňa počas 6 mesiacov.** Za mimoriadne výhodnú cenu je tak možné absolvovať až 78 cvičení. Zároveň majú držitelia Power kariet zľavu 25 % na vstup do solária počas celej doby platnosti karty.

Držitelia Power kariet sa na cvičenie prihlasujú prostredníctvom Rezervačného systému na našej stránke. Možnosť prihlasovania je limitovaná počtom voľných miest na hodine.

*CREDIT CARD sa vzťahuje na všetky cvičenia a vstupy do solária.

**POWER CARD sa nevzťahuje na cvičenie Jump.