JUMPING KIDS

11.09.2015 18:57

JUMPING KIDS 4 - 7 rokov

Akreditovaný proram aj pre tých najmenších :).
Hravou a zábavnou formou sa snažíme vytvoriť kladný vzťah detí k pohybu a tým prispieť ku koordinácii pohybu,
správnemu držaniu tela a zlepšeniu rovnováhy. Dúfame, že aj takouto formou prispejeme k osvojeniu si
zdravých pohybových návykov detí a ich športovaniu aj v dospelosti.

STREDA - 17:00 hod

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797