Začíname v štýle ZUMBY

Už 4. Januára o 17,30 hod. Hodina bude trvať 60 minút.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797