Výhody kurzu

  • výhodná cena,
  • pravidelnosťou cvičenia dosiahnete lepšie a rýchlejšie výsledky,
  • garantované miesto Vášho obľúbeného cvičenia,
  • garantovaný maximálny počet dám v kurze,
  • nemusíte sa už prihlasovať na každú hodinu a zisťovať, či je miesto voľné,
  • možnosť zakúpenia a navštevovania kurzu v deň, ktorý Vám vyhovuje,
  • možnosť zakúpenia a navštevovania viacerých kurzov súčasne.
https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797