Voľný vstup

Voľný vstup: voľný vstup na kurz je možný v prípade,  že je ešte v kurze voľné miesto.  Ak máte záujem o návštevu hodiny bez zakúpenia kurzu, je potrebné overiť si, či je miesto v kurze voľné.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797