Stratila som kurzovú kartičku, permanentku

Nevadí:), držiteľky kurzových kartičiek a permanentiek sa nemusia obávať v prípade straty kurzovej kartičky, či permanentky. Štúdio si vedie dennú evidenciu kurzov a permanentiek, preto ak stratíte jednu z týchto vstupeniek do štúdia Vám na požiadanie vystavíme novú kurzovú kartičku, či permanentku, a to iba v prípade, že sa nachádzate v našej evidencii.

Upozornenie: Návštevy hodiny sa môže zúčastniť zákazník len po riadnom uhradení voľného vstupu alebo preukázaním sa kurzovou kartičkou či permanentkou. Neakceptujeme, ak sa zákazník preukáže bločkom, ktorý uhradil deň vopred alebo v iný deň. Bloky vystavujeme vždy pred začiatkom hodiny, nikdy nie na ďaľší deň ani v iný deň, ktorý nie je dňom, v ktorom má cvičenie prebiehať. 

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797