Rezervácia miesta v kurze

Miesto na kurze Vám zarezervujeme, hneď ako dostaneme Vašu objednávku, a ak miesto v kurze, na ktorý sa chcete objednať je voľné. Vaše miesto na kurze Vám potvrdíme e-mailom. Rezervácia je platná 2 dni, počas ktorých je potrebné kurz uhradiť, inak rezervácia stratí platnosť a miesto v kurze bude opäť voľné.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797