Môžem sa prihlásiť do kurzu, ktorý sa už začal?

Áno, môžete, ale iba v prípade, že miesto na kurze je ešte voľné.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797