Lážo plážo v JUMP-e!

Lážo plážo v JUMP-e!

Milé dámy, 

kúpte si LETNÚ KARTU Studia JUMP za skvelých 40 €

a skočte si každý týždeň zacvičiť do JUMP-u na akékoľvek 2 hodiny z našej ponuky!

LETNÁ KARTA platí do 31. augusta 2010.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797