Kedy najneskôr uhradiť kurz?

Kurzovné môžete uhradiť najneskôr v deň začatia kurzu. Kurzovné odporúčame uhradiť čo najskôr, aby ste mali miesto na kurze isté. Do kurzu budú zapísané iba dámy, ktoré včas uhradia kurz.

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797