Čo ak sa na kurz nemôžem dostaviť, ochorela som alebo mám iný dôvod?

V prípade, že ochoriete alebo sa nebudete môcť na kurz dostaviť z iného dôvodu, informujte nás SMS-kou na tel. č.: 0918 898 486 alebo emailom: studiojump@gmail.com, najneskôr ráno v deň Vášho cvičenia. Hodiny, na ktoré sa nemôžete dostaviť Vám nahradíme, najviac však jednu štvrtinu z celkového počtu hodín v kurze. Vymeškané hodiny, ktoré si chcete nahradiť, je potrebné si s nami vopred dohodnúť. Vymeškané hodiny Vám nahradíme max. do 14 dní od skončenia platnosti kurzu, preto Vás prosíme, aby ste si s nami včas dohodli  náhradné hodiny. V prípade, že už viete dopredu, ktoré dni sa nebudete môcť dostaviť na hodinu, tieto hodiny Vám nahradíme. 

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797