Akcia na mesiac JÚN

Akcia na mesiac JÚN
 
Nedeľné TAEBO iba za 2,50 € !!!

 

https://www.facebook.com/#!/pages/Bratislava-mesto-Slovakia/Studio-JUMP/108252577797